JR Food s.r.o.

O společnosti

JR Food, s.r.o.

   Na základě dlouholetých obchodních zkušeností a získaných dovedností z předchozích let vznikla v srpnu 2009 firma JR FOOD, s.r.o. zaměřená hlavně na prodej a nákup různých druhů masa, prodejem živé drůbeže (krůt a krocanů). Naše obchodní aktivity probíhají zejména v rámci celé Evropské unie.

   Hlavním cílem firmy je rychlé a spolehlivé dodání zboží napřímo od dodavatele k odběrateli ve standardní kvalitě a v odpovídajících cenách, ve snaze uspokojit náročné požadavky našich obchodních partnerů.

   Našími obchodními partnery jsou spolehliví dodavatelé, resp. výrobci, kteří jsou schopni plnit vysoké nároky našich odběratelů. Všichni naši dodavatelé jsou vlastníky platných certifikátů opravňujících dodávat zboží v rámci celé EU, což nám umožňuje i jazyková vybavenost a komunikativnost.

   V naší sortimentní nabídce nabízíme chlazené i zmrazené zboží. Hovězí maso, krůtí maso, kuřecí maso, vepřové maso a sýry